+(90) 392 444 74 93
Nurel Aquamarine Residence D:2 Girne/KKTC
Pzt – Cuma : 9.00 – 18.00

Neden Kıbrıs'ta
Yatırım Yapmalısınız?

Kıbrıs'ı Yakından Tanıyın

Akdeniz’in Sicilya ve Sardunya’dan sonra üçüncü büyük adası olan Kıbrıs, üç kıtanın ticaret yollarının kesiştiği Doğu Akdeniz’de yer almaktadır.

Adanın toplam yüzölçümü 9,251 kilometre kare olup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yüzölçümü 3,242 kilometre karedir. Kıbrıs adasının en yakın komşusu, 65 km kuzeyinde yeralan Türkiye’dir. Ada ayrıca, Suriye’nin 100 km batısında, Mısır’ın da 420 km kuzeyinde yer almaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2011 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre de-jure nüfus (ikamet eden) 286,257 kişidir. Devlet Planlama Örgütü tarafından tespit edilen 2017 projeksiyon (tahmini) nüfus ise 351,965 kişidir. Başkent Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük kentidir. Deniz kıyısında yeralan, Gazimağusa ve Girne de diğer önemli kentlerdir. Güzelyurt ve Lefke ise geniş narenciye bahçeleri ile ünlü iki şehirdir.

İklim

Tipik Akdeniz iklimine sahiptir.
Yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. 

Lisan

Anadil Türkçedir.
İngilizce dili ise yaygın olarak kullanılmaktadır.

Para Birimi

Resmi para birimi Türk Lirası’dır. Euro, Dolar ve Sterlin piyasada geçmektedir.

Trafik

Trafik, Kıbrıs’ın İngiliz Kolonisi olduğu dönemden bu yana sol şeritten akmaktadır.

Ulaşım

Kuzey Kıbrıs’a yapılan uçuşlar, Lefkoşa’nın 12 km doğusunda bulunan Ercan Havalimanından  yapılmaktadır. Doğu’da bulunan Geçitkale Havalimanı zaman zaman alternatif olarak kullanlmaktadır. Bu Havalimanlarına ilave olarak  yakın olması nedeni ile Larnaka Havalimanı da kullanılabilmektedir.

Aynı zamanda Mersin’den arabalı feribot ile Gazimağusa limanı’na ve Taşucu’ndan ise Girne Limanı’na seferler düzenlenmektedir. 

Döviz Sistemi

KKTC’nde resmi para birimi Türk Lirası’dır (TL). Gerçek ve tüzel kişilerin döviz bulundurması, dövizle tasarruf yapması, dövizi bir mübadele aracı olarak kullanması ve ödeme emri ve akitlerindeki rakamları döviz ile ifade etmesi serbesttir. KKTC’ndeki resmi işlemlerde esas alınacak kurlar Merkez Bankası’nca günlük olarak belirlenmekte ve hem Bankanın web sitesinde hemde Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan edilmektedir. Bankalar, döviz büroları ve Merkez Bankası, kendi işlemleri maksadıyla döviz alış ve satış kurlarını serbestçe belirlemektedir.

 

Bankacılık

KKTC’nde gelişmiş bir bankacılık sistemi vardır. Merkez Bankası ve Kalkınma Bankası’na ek olarak 21 tane ticari banka 7 tane de Uluslararası Bankacılık Birimi (IBU) vardır. Bankalar, döviz bulundurmak, ithalat ve ihracat işlemlerinde aracı kurum olarak faaliyet göstermek, döviz mevduatı kabul etmek, döviz alım-satımı yapmak, döviz ödemeli bono satışında aracılık yapmak, döviz olarak kredi vermek, para ve döviz piyasalarına aktif olarak katılmak, uluslararası bankacılık kurallarına uygun her türlü işlemi döviz ile yapmakta serbesttirler. 

Yatırım Politikası

KKTC yatırım politikasının temel amacı, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak, ekonominin rekabet gücünü yükseltmek, potansiyel kaynakları harekete geçirmek, özel teşebbüsün ekonomideki etkinliğini artırmak ve yabancı sermayeyi ülkede yatırım yapmaya özendirmektir. Kalkınma politikası gereğince KKTC, ihracata yönelik sanayileri tercih etme yaklaşımını benimsemiştir. İç piyasanın küçüklüğünden dolayı yatırım politikası, mal ve hizmetlerin ihracına yöneliktir. Modern teknoloji, know-how, yeni üretim tekniklerinin KKTC’ne transferini kolaylaştıran ve en fazla katma değer sağlayacak projelere öncelik verilmektedir. 

Yatırımcılar tarafından önerilen her proje kendi değerleri üzerinden dikkate alınmaktadır. Yabancı ve yerel firmalar arasında ortak girişim şeklindeki yatırımların etkin bir şekilde desteklendiği KKTC’nde yabancı yatırımcılara mülkiyet haklarının tam olarak korunmasını da içeren pek çok avantaj ve teşvikler sunulmaktadır. KKTC’nde, özel mülkiyet haklarının vatandaşlar ve yabancı uyruklular arasında hiçbir fark gözetilmeden garanti edilmesi, Anayasa ile güvence altına alınmıştır.

Politik Sistem

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çok partili demokrasi uygulanmaktadır. Cumhurbaşkanı, devletin başıdır ve beş yılda bir genel seçim ile seçilmektedir. Yasama yetkisi 50 üyeli Cumhuriyet Meclisi tarafından yürütülmektedir. Ülkede yürütme yetkisi ise, Cumhurbaşkanı tarafından atanan, Başbakan’ın yönetiminde oluşturulan Bakanlar Kurulu’na verilmiştir. Milletvekilliği genel seçimleri beş yılda bir yapılmaktadır.